Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

18 lutego 2013 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

7 marca 2013 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »