Poprzednio

SKAREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOAMNDYTOWA

Nazwa pełna

SKAREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000393815

NIP

8652552876

REGON

180757433

Adres siedziby

1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

18 sierpnia 2011 r.

Wielkość organizacji

Mała

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu skarem sp. Z o. O. Albo jednego członka zarządu skarem sp. Z o. O. Łącznie z pełnomocnikiem lub prokurentem działającym w granicach umocowania.

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 18 sierpnia 2011 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  2000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1168,00

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

4,9 mln zł

2022 r.

5,3 mln zł

2021 r.

5,4 mln zł

2020 r.

4,1 mln zł

2019 r.

3,3 mln zł

2018 r.

3,4 mln zł

2017 r.

2,7 mln zł

2016 r.

2,8 mln zł

2015 r.

2,4 mln zł

2014 r.

1,7 mln zł

2013 r.

1,9 mln zł

2012 r.

1,4 mln zł

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,4 mln zł 1,9 mln zł 1,7 mln zł 2,4 mln zł 2,8 mln zł 2,7 mln zł 3,4 mln zł 3,3 mln zł 4,1 mln zł 5,4 mln zł 5,3 mln zł 4,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011