Nazwa pełna

SCHUMACHER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000039350

NIP

9131397830

REGON

931067466

Adres siedziby

Wrocławska 66, Krępice, 55-330 Miękinia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

27,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka reprezentowana jest przez prezesa zarządu działającego samodzielnie lub wiceprezesa zarządu działającego samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
  • 5487 udziałów po 5.000 zł każdy o łącznej wysokości 27.435.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy)

    Posiada całość akcji spółki

    NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

9,8 mln zł

2017 r.

8,9 tys. zł

2008 r.

59,8 tys. zł

2007 r.

159,9 tys. zł

2006 r.

159,9 tys. zł

2004 r.

92,7 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2017
2020
92,7 tys. zł 159,9 tys. zł 159,9 tys. zł 59,8 tys. zł 8,9 tys. zł 9,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

18,6 mln zł

9,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7272 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001