Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 1 września 2011 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "AKADEMIA SAMORZĄDNOŚCI"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000393202

Data rejestracji

1 września 2011 r.

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, Polska

Cel działania

Podejmowanie działań na rzecz polityki rozwoju, opartej na zasadzie rozwoju zrównoważonego i trwałego, edukacji i doradztwa z zakresu samorządności, przedsiębiorczości lokalnej, wiedzy obywatelskiej i europejskiej.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zgromadzenie Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY