Nazwa pełna

AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000392868

NIP

7010303102

REGON

142989877

Data rejestracji

5 sierpnia 2011 r.

Adres siedziby

Ignacego Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

51,3 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu działającego wraz z prokurentem. W przypadku zarzadu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  51,3 mln zł

  Liczba udziałów

  51347

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

MAZOWIECKA PRASA LOKALNA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011