Poprzednio

SINEVIA

Nazwa pełna

AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000392868

NIP

7010303102

REGON

142989877

Adres siedziby

Ignacego Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 sierpnia 2011 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

51,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu działającego wraz z prokurentem. W przypadku zarzadu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, INNE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY SPÓŁKI

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  51,3 mln zł

  Liczba udziałów

  51347

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2011 r.

10,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

MAZOWIECKA PRASA LOKALNA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011