Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego — Sprawozdanie z badania EKO ALU Sp z o.o. sp.k. 2019 r. .pdf

Dostęp do sprawozdań z Krajowego Rejestru Sądowego wymaga posiadania konta Rejestr.io Premium.

Aktywuj plan, aby:

  • filtrować organizacje z KRS
  • pobierać sprawozdania finansowe i z działalności
  • przeglądać informacje o wierzytelnościach i upadłościach
  • czytać ogłoszenia z Monitora Sądowego i Gospodarczego
  • wyświetlać listy beneficjentów rzeczywistych
  • przeglądać dane historyczne
  • pobierać odpisy z KRS

Dowiedz się więcej »