Nazwa pełna

BT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000392248

NIP

6211810609

REGON

301813670

Data rejestracji

26 lipca 2011 r.

Adres siedziby

Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3,3 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

8,4 tys. zł

2017 r.

21,1 tys. zł

2016 r.

21,1 tys. zł

2016
2017
2020
21,1 tys. zł 21,1 tys. zł 8,4 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu spółki składa prezes zarządu. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, a także reprezentowania jej w czynnościach sądowych i poza sądowych, upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 26 lipca 2011 r.

  Wartość udziałów

  3,3 mln zł

  Liczba udziałów

  3294

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011