Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT DZIAŁALNOŚCI RELIGIJNEJ

KRS

0000390322

NIP

1132854165

REGON

142998907

Adres siedziby

Poznańska 16 / 4, 00-680 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

30 czerwca 2011 r.

Wielkość organizacji

NGO

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011