Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 8 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

CENTRUM OJCA

KRS

0000389134

NIP

5361905386

REGON

142980534

Adres siedziby

Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

20 czerwca 2011 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Ochrona i promocja zdrowia. Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Inicjowanie i wspieranie nowych idei i rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego a szczególnie w zakresie wychowania obywatelskiego i patriotycznego, edukacji, kultury fizycznej sportowej rekreacji i sportu. Rozwijanie i wzmacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałaniu w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Rozpowszechnianie kultury i sztuki, -zabieganie o stosowanie równych praw ojca i matki, dla najwyżej pojętego dobra dziecka, oraz zmian obyczajowoprzyjetej obecnie interpretacji prawa, nie dajacej ojcu rzeczywistego równouprawnienia, -stałe oddziaływanie na rzecz zmian negatywnych wzorców społecznych i kulturowych, według których ojciec jest traktowany jako osoba drugoplanowa w procesie wychowania dzieci i szeroko rozumianej socjalizacji, -niesienie pomocy osobom dyskryminowanym w zakresie ich prawa i obowiązków do dzieci

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.CENTRUMOJCA

Adres e-mail

CENTRUMOJCA@GMAIL.COM