Nazwa pełna

CENTRUM OJCA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000389134

NIP

5361905386

REGON

142980534

Data rejestracji

20 czerwca 2011 r.

Data ostatniej zmiany

3 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Polska

Cel działania

Ochrona I promocja zdrowia. Rozpowszechnianie kultury fizycznej I sportu. Inicjowanie I wspieranie nowych idei I rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego a szczególnie w zakresie wychowania obywatelskiego I patriotycznego, edukacji, kultury fizycznej sportowej rekreacji I sportu. Rozwijanie I wzmacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałaniu w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Działalności wspomagające rozwój wspólnot I społeczności lokalnych. Rozpowszechnianie kultury I sztuki, -zabieganie o stosowanie równych praw ojca I matki, dla najwyżej pojętego dobra dziecka, oraz zmian obyczajowoprzyjetej obecnie interpretacji prawa, nie dajacej ojcu rzeczywistego równouprawnienia, -stałe oddziaływanie na rzecz zmian negatywnych wzorców społecznych I kulturowych, według których ojciec jest traktowany jako osoba drugoplanowa w procesie wychowania dzieci I szeroko rozumianej socjalizacji, -niesienie pomocy osobom dyskryminowanym w zakresie ich prawa I obowiązków do dzieci

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.CENTRUMOJCA

Adres e-mail

CENTRUMOJCA@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY