Nazwa pełna

MP 59 GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000388194

NIP

9570945937

REGON

220258573

Data rejestracji

6 czerwca 2011 r.

Data ostatniej zmiany

11 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Aleja Zwycięstwa 226 / 3, 81-540 Gdynia, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych I pozostałych instalacji budowlanych

  • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Reklama

  • Sprzątanie obiektów

  • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisów w imieniu spółki uprawnieni są dwaj wspólnicy łącznie lub jeden wspólnik łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011