Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 11 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

MP 59 GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000388194

NIP

9570945937

REGON

220258573

Data rejestracji

6 czerwca 2011 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Aleja Zwycięstwa 226 / 3, 81-540 Gdynia, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

  • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Reklama

  • Sprzątanie obiektów

  • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu spółki uprawnieni są dwaj wspólnicy łącznie lub jeden wspólnik łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011