Nazwa pełna

MP 59 GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000388194

NIP

9570945937

REGON

220258573

Data rejestracji

6 czerwca 2011 r.

Adres siedziby

Aleja Zwycięstwa 226 / 3, 81-540 Gdynia, Polska

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu spółki uprawnieni są dwaj wspólnicy łącznie lub jeden wspólnik łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011