Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 16 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

IPMS POLSKA - POLSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000388113

NIP

6342787992

REGON

241987643

Data rejestracji

10 czerwca 2011 r.

Adres siedziby

Jana Sobieskiego 1 / 28, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Polska

Cel działania

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społeczno-kulturalnym. Stowarzyszenie stawia sobie za cel: - propagowanie i rozwój modelarstwa redukcyjnego na terenie Polski - szerzenie wiedzy historycznej i modelarskiej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, również wiedzy dotyczącej państwa Polskiego - wspieranie poszukiwań oraz restauracja zabytków techniki i wojskowości - promocja Polski na wystawach i konkursach modelarskich w kraju i za granicą - wspieranie działalności lokalnych modelarni, klubów modelarskich i stowarzyszeń

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia ,w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działajacych łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY