Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 46, obowiązujące od 25 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

ODMET SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000387788

NIP

8210006562

REGON

005174118

Data rejestracji

1 czerwca 2011 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Brzeska 120, 08-110 Siedlce, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

288 tys. zł

Kapitał wpłacony

288 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

  • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

  • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

  • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

  • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Transport drogowy towarów

  • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są prezes zarządu samodzielne lub działający łącznie dwaj członkowie zarządu lub działający łącznie członek zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE