Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WINIARZY DOLNEJ WISŁY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

14 czerwca 2011 r.

KRS

0000387734

Adres siedziby

42, Kozielec, 86-022 Dobrcz, Polska

Cel działania

Upowszechnianie produkcji win gronowych I cydru w dolinie dolnej wisły w sposób jak najmniej inwazyjny dla środowiska naturalnego, promocja zachowań prozdrowotnych -promowanie rozumnej konsumpcji wina jako części składowej zrównoważonego, zdrowego, aktywnego stylu życia w ramach ideologii "Slow food" Ze szczególnym uwzględnieniem wielowiekowej kulturotwórczej roli wina, propagowanie szeroko pojętej nowoczesnej enologii prowadzenie działań zmierzających do skutecznej ochrony członków stowarzyszenia w tym zabezpieczenia ich praw producenckich

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

6 aktualnych powiązań