Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 17 października 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WINIARZY DOLNEJ WISŁY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000387734

NIP

5542907070

REGON

340975586

Data rejestracji

14 czerwca 2011 r.

Adres siedziby

42, Kozielec, 86-022 Dobrcz, Polska

Cel działania

Upowszechnianie produkcji win gronowych i cydru w dolinie dolnej wisły w sposób jak najmniej inwazyjny dla środowiska naturalnego, promocja zachowań prozdrowotnych -promowanie rozumnej konsumpcji wina jako części składowej zrównoważonego, zdrowego, aktywnego stylu życia w ramach ideologii "Slow food" Ze szczególnym uwzględnieniem wielowiekowej kulturotwórczej roli wina, propagowanie szeroko pojętej nowoczesnej enologii prowadzenie działań zmierzających do skutecznej ochrony członków stowarzyszenia w tym zabezpieczenia ich praw producenckich

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019