Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 9 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WINIARZY DOLNEJ WISŁY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000387734

NIP

5542907070

REGON

340975586

Data rejestracji

14 czerwca 2011 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

42, Kozielec, 86-022 Dobrcz, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja win gronowych

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Uprawa winogron

  • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019