Nazwa pełna

ARKA VITAE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000387506

NIP

9671343275

REGON

340898816

Adres siedziby

Warszawska 25, 85-058 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 maja 2011 r.

Kapitał zakładowy

1,6 mln zł

Kapitał wpłacony

1,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki prezes zarządu i wiceprezes zarządu upoważniony jest jednoosobowo, a dla pozostałych członków zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

45,8 tys. zł

2022 r.

57,1 tys. zł

2021 r.

2,2 mln zł

2020 r.

3,4 mln zł

2019 r.

65,3 tys. zł

2018 r.

68,9 tys. zł

2017 r.

95,3 tys. zł

2016 r.

88,5 tys. zł

2015 r.

25,4 tys. zł

2014 r.

24,5 tys. zł

2013 r.

43 tys. zł

2012 r.

28,8 tys. zł

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
28,8 tys. zł 43 tys. zł 24,5 tys. zł 25,4 tys. zł 88,5 tys. zł 95,3 tys. zł 68,9 tys. zł 65,3 tys. zł 3,4 mln zł 2,2 mln zł 57,1 tys. zł 45,8 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015