Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NASZE BIELANY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000386968

Data rejestracji

23 maja 2011 r.

Adres siedziby

Księcia Józefa 337, 30-243 Kraków, Polska

Cel działania

1. Ochrona środowiska i popularyzacja ekologicznego stylu życia. 2. Integracja społeczności lokalnej osiedla bielany w krakowie. 3. Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ruchu drogowego. 4. Podnoszenie jakości życia. 5. Ochrona ładu przestrzennego. 6. Wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych. 7. Wspieranie działań prozdrowotnych oraz z zakresu pomocy społecznej. 8. Stwarzanie warunków wypoczynku i rekreacji. 9. Podtrzymywanie tradycji i pamięci historycznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY