Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KLUB KOLOSEUM

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000386965

NIP

8971774317

REGON

021538460

Data rejestracji

23 maja 2011 r.

Adres siedziby

Legnicka 65, 54-206 Wrocław, Polska

Cel działania

1. Popularyzowanie gier towarzyskich i logicznych, nie hazardowych. 2. Kształtowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie Polskim. 3. Przekazywanie innym organizacjom i grupom społecznym, wiedzy i doświadczeń członków stowarzyszenia. 4. Rozwój osobowości graczy poprzez uczenie współdziałania w grupie, podejmowanie decyzji strategicznych, logiczne myślenie, asertywność i ćwiczenia pamięci. 5. Pomoc w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy organizacjami rządowymi, organizacjami związanymi z unią europejską, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, kołami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na wszystkich szczeblach edukacji w Polsce. 6. Współpraca w zakresie promowania spotkań o podłożu rywalizacji sportowej i turniejowej związanych z grami towarzyskimi i logicznymi, nie hazardowymi, a także tworzenie i konsolidacja środowiska graczy. 7. Integrowanie organizacji i środowisk zainteresowanych tematyką gier towarzyskich i logicznych, nie hazardowych. 8. Zachęcanie innych do samorozwoju i podnoszenia własnych możliwości intelektualnych. 9. Promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 10. Kreowanie i promowanie współpracy oraz wymiany wiedzy i informacji pomiędzy środowiskiem naukowym a stowarzyszeniem. 11. Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

7. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i nie majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa zarządu, lub trzech dowolnych członków zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY