Poprzednio

4 INVEST

Nazwa pełna

4 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI

KRS

0000386777

NIP

5833130700

REGON

221230335

Adres siedziby

Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 maja 2011 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu może samodzielnie reprezentować spółkę

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

23 mln zł

2017 r.

1,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011