Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 11 grudnia 2006 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM BIESZCZADZKIM

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000038612

REGON

370206108

Data rejestracji

24 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Parkowa 1, 38-600 Lesko, Polska

Cel działania

Niesienie pomocy dzieciom zwłaszcza mieszkającym w środowiskach wiejskich, których rodzice utracili miejsca pracy, rodzinom wielodzietnym i patologicznym. Organizowanie dożywiania, imprez dochodowych na cele statutowe.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności pism dotyczących zaciągznia zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy przewodniczącego lub sekretarza zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 463 SĄD OKRĘGOWY W KROŚNIE WYDZIAŁ I CYWILNY- SEKCJA REJESTRACJI