Nazwa pełna

"MEGIN SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGFRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000385985

NIP

1231248367

REGON

142933339

Adres siedziby

Młynarska 13A / 90, 05-500 Piaseczno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 maja 2011 r.

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  30.11.2012

  Do

  23.12.2013

 • Od

  02.01.2014

  Do

  23.03.2016

 • Od

  24.03.2016

  Do

  25.03.2018

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu składającego się z więcej niż jednego członka (zarząd wieloosobowy) upoważnieni są 2 (dwaj) członkowie zarządu działający łącznie, przy czym jeden z nich musi pełnić funkcję prezesa albo wiceprezesa zarządu

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011