Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 21 maja 2014 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA FABRYKA SKRZYDEŁ"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000385605

Data rejestracji

6 maja 2011 r.

Adres siedziby

Kołłątaja 6 / 1, 20-006 Lublin, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja soków z owoców i warzyw

 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja tkanin bawełnianych

 • Produkcja tkanin wełnianych

 • Produkcja tkanin z włókien chemicznych

 • Produkcja pozostałych tkanin

 • Produkcja bielizny

 • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

 • Drukowanie gazet

 • Pozostałe drukowanie

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Introligatorstwo i podobne usługi

 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

 • Wytwarzanie energii elektrycznej

 • Przesyłanie energii elektrycznej

 • Dystrybucja energii elektrycznej

 • Handel energią elektryczną

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Działalność holdingów finansowych

 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

 • Działalność prawnicza

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Działalność fotograficzna

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 • Działalność agencji pracy tymczasowej

 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 • Działalność agentów i pośredników turystycznych

 • Działalność agentów turystycznych

 • Działalność pośredników turystycznych

 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Działalność obiektów sportowych

 • Działalność klubów sportowych

 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

 • Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarzadu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE