Nazwa pełna

BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "ARGUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000385593

NIP

8883101197

REGON

340907455

Adres siedziby

Rysia 6A, 87-800 Włocławek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 maja 2011 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

410 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 6 maja 2011 r.

  Wartość udziałów

  350 tys. zł

  Liczba udziałów

  350

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

964,5 tys. zł

2021 r.

5,5 mln zł

2020 r.

5,9 mln zł

2019 r.

6,1 mln zł

2018 r.

4,6 mln zł

2017 r.

5 mln zł

2016 r.

4,8 mln zł

2015 r.

4,3 mln zł

2014 r.

4,2 mln zł

2013 r.

4,6 mln zł

2012 r.

4,1 mln zł

2011 r.

1,8 mln zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,8 mln zł 4,1 mln zł 4,6 mln zł 4,2 mln zł 4,3 mln zł 4,8 mln zł 5 mln zł 4,6 mln zł 6,1 mln zł 5,9 mln zł 5,5 mln zł 964,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW