Poprzednio

ŚWIĘTOKRZYSKI INKUBATOR TECHNOLOGII

Nazwa pełna

ŚWIĘTOKRZYSKI INKUBATOR TECHNOLOGII ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000385208

NIP

7182085039

REGON

200222332

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

11 maja 2011 r.

Kapitał zakładowy

375 tys. zł

Kapitał docelowy

225 tys. zł

Kapitał wpłacony

375 tys. zł

Zatrudnienie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego - współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem - w przypadku zarządu jednoosobowego - samodzielnie jedyny członek zarządu

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2013 r.

401,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011