Poprzednio

NET GROUP

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

867,2 tys. zł

416 tys. zł