Nazwa pełna

SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000385070

NIP

7791019139

REGON

630371711

Adres siedziby

Torowa 11, 61-315 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 maja 2011 r.

Kapitał zakładowy

30 mln zł

Kapitał wpłacony

30 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

SOL

Liczba wyemitowanych akcji:

3 mln

Wartość rynkowa:

16 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

9,2 mln zł

2020 r.

5,9 tys. zł

2017 r.

26 tys. zł

2011 r.

648 zł

2006 r.

763,6 zł

2006
2011
2017
2020
2021
763,6 zł 648 zł 26 tys. zł 5,9 tys. zł 9,2 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.SOLAR.COM.PL

Adres e-mail

INFO@SOLAR.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011