Poprzednio

ELEKTROWNIA SKAWINA

Nazwa pełna

CEZ SKAWINA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000038504

NIP

6750001478

REGON

351150710

Adres siedziby

Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

47 mln zł

Kapitał wpłacony

47 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • KONTROLA NAD SPÓŁKĄ WYNIKAJĄCA Z CZŁONKOSTWA W ZARZĄDZIE SPÓŁKI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

27,8 mln zł

2021 r.

33,2 mln zł

2020 r.

1,5 mln zł

2019 r.

7 mln zł

2018 r.

4,2 mln zł

2017 r.

2,4 mln zł

2016 r.

41,9 mln zł

2015 r.

11,8 mln zł

2010 r.

2,5 mln zł

2009 r.

2,1 mln zł

2008 r.

35,4 mln zł

2006 r.

20,7 mln zł

2005 r.

3,3 mln zł

2005
2006
2008
2009
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,3 mln zł 20,7 mln zł 35,4 mln zł 2,1 mln zł 2,5 mln zł 11,8 mln zł 41,9 mln zł 2,4 mln zł 4,2 mln zł 7 mln zł 1,5 mln zł 33,2 mln zł 27,8 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6932 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001