Nazwa pełna

"GALICJANKA RP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000384637

NIP

7343491165

REGON

121523649

Adres siedziby

189A, Powroźnik, 33-370 Muszyna, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 kwietnia 2011 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

4,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, w sprawach zwykłego zarządu i w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

49,1 tys. zł

2014 r.

8,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011