Nazwa pełna

POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000384279

NIP

5252138640

REGON

016053828

Adres siedziby

Stawki 40, 01-040 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 kwietnia 2011 r.

Kapitał zakładowy

2,8 mln zł

Kapitał docelowy

29,3 mln zł

Kapitał wpłacony

2,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu działający samodzielnie

Decyzje UOKiK

13 września 2023 r.

DKK-201/2023

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5,1 mln zł

2019 r.

31,2 tys. zł

2018 r.

42 tys. zł

2013 r.

103 tys. zł

2010 r.

873,2 zł

2007 r.

1,9 tys. zł

2004 r.

1,1 tys. zł

2004
2007
2010
2013
2018
2019
2020
1,1 tys. zł 1,9 tys. zł 873,2 zł 103 tys. zł 42 tys. zł 31,2 tys. zł 5,1 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.POLSKIGAZ.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011