STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000384037

Numer NIP

1231249415

Numer REGON

142922525

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWCH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

ul. Słoneczna 3A

05-504 Złotokłos

Polska