STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000383966

Numer NIP

0

Numer REGON

0

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

UPOWAŻNIONYMI DO REPREZENTACJI SĄ PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM JEDEN Z WICEPREZESÓW. DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU.

ul. Srebrna 16 / 202

00-810 Warszawa

Polska