Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

8,9 mln zł

2012 r.

8 tys. zł

2011 r.

7 tys. zł

2011
2012
2019
7 tys. zł 8 tys. zł 8,9 mln zł