Nazwa pełna

ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000383663

NIP

9481987199

REGON

670140736

Adres siedziby

Murckowska 14A, 40-265 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 kwietnia 2011 r.

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

1,1 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

95,3 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka będzie reprezentowna przez prezesa zarządu działającego łącznie z wiceprezesem lub innym członkiem zarządu,a w przypadku nie powołania prezesa zarządu - przez dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

6 marca 2023 r.

DKK-44/2023

Kontrola koncentracji

20 września 2019 r.

DOZIK-5/2019

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,1 mln zł

2021 r.

4,8 mln zł

2020 r.

311,3 tys. zł

2019 r.

12,3 tys. zł

2013 r.

401,1 tys. zł

2012 r.

920,6 tys. zł

2011 r.

68,8 tys. zł

2010 r.

74,6 tys. zł

2009 r.

574,2 zł

2008 r.

479,5 tys. zł

2007 r.

1,1 tys. zł

2006 r.

48 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2019
2020
2021
2022
48 tys. zł 1,1 tys. zł 479,5 tys. zł 574,2 zł 74,6 tys. zł 68,8 tys. zł 920,6 tys. zł 401,1 tys. zł 12,3 tys. zł 311,3 tys. zł 4,8 mln zł 2,1 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.ESKY.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010