Nazwa pełna

AGENCJA RATINGU SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000383626

NIP

7010286757

REGON

142854893

Adres siedziby

Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 kwietnia 2011 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

47,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i nie majątkowych oraz reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO UZNAĆ NALEŻY CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  33,2 mln zł

  Liczba udziałów

  33165

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  13,9 mln zł

  Liczba udziałów

  13887

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015