Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 15.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 09.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 05.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 10.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 22.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 02.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 27.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 27.06.2013

  01. 07. 2011 - 31. 12. 2012

 • 09.01.2012

  Od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

 • 13.01.2011

  01. 07. 2009-30. 06. 2010

 • 30.12.2009

  01. 07. 2008 - 30. 06. 2009

 • 05.01.2009

  01. 07. 2007-30. 06. 2008

 • 22.01.2008

  01. 01. 2006 - 30. 06. 2007

 • 14.06.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 24.06.2005

  01. 01. 2004r-31. 12. 2004r

 • 03.06.2004

  01. 01. 2003r-31. 12. 2003r

 • 25.06.2003

  01. 01. 2002r-31. 12. 2002r

 • 10.07.2002

  01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • 27.06.2001

  01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 07. 2011 - 31. 12. 2012

 • Od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

 • 01. 07. 2009-30. 06. 2010

 • 01. 07. 2008 - 30. 06. 2009

 • 01. 07. 2007-30. 06. 2008

 • 01. 01. 2006 - 30. 06. 2007

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004r-31. 12. 2004r

 • 01. 01. 2003r-31. 12. 2003r

 • 01. 01. 2002r-31. 12. 2002r

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 07. 2011 - 31. 12. 2012

 • Od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

 • 01. 07. 2009-30. 06. 2010

 • 01. 07. 2008 - 30. 06. 2009

 • 01. 07. 2007-30. 06. 2008

 • 01. 01. 2006 - 30. 06. 2007

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004r-31. 12. 2004r

 • 01. 01. 2003r-31. 12. 2003r

 • 01. 01. 2002r-31. 12. 2002r

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 07. 2011 - 31. 12. 2012

 • Od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

 • 01. 07. 2009-30. 06. 2010

 • 01. 07. 2008 - 30. 06. 2009

 • 01. 07. 2007-30. 06. 2008

 • 01. 01. 2006 - 30. 06. 2007

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004r-31. 12. 2004r

 • 01. 01. 2003r-31. 12. 2003r

 • 01. 01. 2002r-31. 12. 2002r

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  225

  Uprzywilejowanie

  225 AKCJI UPRZYWILEJWANYCH CO DO GŁOSU I DYWIDENDY

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  600

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  856

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  5824

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  1152

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  8832

  Uprzywilejowanie

  225 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU I DYWIDENDY 175 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO WYSOKOŚCI DYWIDENDY

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  10336

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  20610

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AA

  Liczba akcji w serii

  175

  Uprzywilejowanie

  175 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  220634

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA J

  Liczba akcji w serii

  63610

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA K

  Liczba akcji w serii

  5000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA L

  Liczba akcji w serii

  30000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA M

  Liczba akcji w serii

  55500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII N

  Liczba akcji w serii

  200000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA O

  Liczba akcji w serii

  17000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA P

  Liczba akcji w serii

  17500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA R

  Liczba akcji w serii

  18500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA S

  Liczba akcji w serii

  1175

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA T

  Liczba akcji w serii

  19000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA W

  Liczba akcji w serii

  29450

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA U

  Liczba akcji w serii

  57455

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 2 872 750,00 ZŁ

 • 58 750,00 ZŁ

 • 10 365 050,00 ZŁ

 • 1 030 500,00 ZŁ