Nazwa pełna

MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000038362

NIP

5840253705

REGON

001363012

Adres siedziby

Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

46,4 mln zł

Kapitał wpłacony

46,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,2 mln zł

2021 r.

3 mln zł

2020 r.

634,8 tys. zł

2019 r.

138,9 tys. zł

2017 r.

1,3 tys. zł

2015 r.

80,6 tys. zł

2014 r.

104 tys. zł

2013 r.

80 tys. zł

2012 r.

68 tys. zł

2011 r.

22,1 tys. zł

2010 r.

20,4 tys. zł

2009 r.

18 tys. zł

2008 r.

7 tys. zł

2007 r.

10 tys. zł

2006 r.

10,9 tys. zł

2004 r.

5 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2019
2020
2021
2022
5 tys. zł 10,9 tys. zł 10 tys. zł 7 tys. zł 18 tys. zł 20,4 tys. zł 22,1 tys. zł 68 tys. zł 80 tys. zł 104 tys. zł 80,6 tys. zł 1,3 tys. zł 138,9 tys. zł 634,8 tys. zł 3 mln zł 2,2 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.MTGSA.COM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2525 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

01.12.2001