Nazwa pełna

MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000038362

NIP

5840253705

REGON

001363012

Data rejestracji

24 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

39,2 mln zł

Kapitał wpłacony

39,2 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

85 tys. zł

2019 r.

138,9 tys. zł

2017 r.

1,3 tys. zł

2015 r.

80,6 tys. zł

2014 r.

104 tys. zł

2013 r.

80 tys. zł

2012 r.

68 tys. zł

2011 r.

22,1 tys. zł

2010 r.

20,4 tys. zł

2009 r.

18 tys. zł

2008 r.

7 tys. zł

2007 r.

10 tys. zł

2006 r.

10,9 tys. zł

2004 r.

5 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2019
2020
5 tys. zł 10,9 tys. zł 10 tys. zł 7 tys. zł 18 tys. zł 20,4 tys. zł 22,1 tys. zł 68 tys. zł 80 tys. zł 104 tys. zł 80,6 tys. zł 1,3 tys. zł 138,9 tys. zł 85 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
  • PAN TOMASZ ADAM ORLIK JAKO CZŁONEK ZARZĄDU PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, ZARZĄDZA FUNDUSZEM INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. FUNDUSZ INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH JEST AKCJONARIUSZEM MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW GDAŃSKICH SPÓŁKI AKCYJNEJ I POSIADA 28,714% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW GDAŃSKICH SPÓŁKA AKCYJNA

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.MTGSA.COM.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@MTGSA.COM.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2525 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

01.12.2001