Poprzednio

GRUPA OŻARÓW

Nazwa pełna

CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000038326

NIP

8630001399

REGON

830000977

Adres siedziby

Księdza Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

115 mln zł

Kapitał wpłacony

115 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

9 marca 2022 r.

DKK-76/2022

Kontrola koncentracji

29 czerwca 2009 r.

DKK-39/2009

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,3 mln zł

2020 r.

4,1 mln zł

2019 r.

1,2 mln zł

2018 r.

5 mln zł

2017 r.

4,5 mln zł

2016 r.

3,9 mln zł

2014 r.

359 zł

2004 r.

4,5 tys. zł

2004
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4,5 tys. zł 359 zł 3,9 mln zł 4,5 mln zł 5 mln zł 1,2 mln zł 4,1 mln zł 4,3 mln zł
Inne dane

Adres www

OZAROW.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 292 SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015