Poprzednio

UNIMOT GAZ

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

225,8 tys. zł

2021 r.

11,8 mln zł

2020 r.

3,6 tys. zł

2017 r.

325,6 zł

2016 r.

6 tys. zł

2015 r.

3,6 tys. zł

2014 r.

13,8 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2020
2021
2022
13,8 tys. zł 3,6 tys. zł 6 tys. zł 325,6 zł 3,6 tys. zł 11,8 mln zł 225,8 tys. zł