Nazwa pełna

COMP SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000038165

NIP

8171829703

REGON

830470507

Adres siedziby

Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

622,7 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń oraz reprezentowania spółki na zewnątrz wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

10 tys. zł

2009 r.

5,4 tys. zł

2007 r.

17 tys. zł

2005 r.

3,5 tys. zł

2004 r.

1,7 tys. zł

2004
2005
2007
2009
2020
1,7 tys. zł 3,5 tys. zł 17 tys. zł 5,4 tys. zł 10 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2174 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W RZESZOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001