Nazwa pełna

MUSI NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000381493

NIP

8381840160

REGON

142858684

Adres siedziby

1 Maja 43A, 96-300 Żyrardów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 marca 2011 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

580,7 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, a w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli upoważniony jest samodzielnie prezes zarządu albo samodzielnie prokurent

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1,7 mln zł

2020 r.

7,3 mln zł

2019 r.

7,5 mln zł

2018 r.

7,1 mln zł

2017 r.

5,3 mln zł

2016 r.

5,1 mln zł

2015 r.

5,1 mln zł

2014 r.

5,5 mln zł

2013 r.

4,5 mln zł

2012 r.

6,5 mln zł

2011 r.

2,1 mln zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,1 mln zł 6,5 mln zł 4,5 mln zł 5,5 mln zł 5,1 mln zł 5,1 mln zł 5,3 mln zł 7,1 mln zł 7,5 mln zł 7,3 mln zł 1,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011