Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 24 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

SOPOCKI KLUB LEKKOATLETYCZNY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000038022

NIP

5851011360

REGON

002837819

Data rejestracji

24 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

J.wybickiego 48, 81-842 Sopot, Polska

Cel działania

Rozwój i popularyzacja lekkiej atletyki i rekreacji ruchowej, -kontunuacja działalności oraz tradycji sekcji lekkoatletycznej k. S. "Spójnia" gdańsk.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób:prezesa oraz skarbnika lub dwóch innych osób uprawnionych przez zarząd klubu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH SZS-148 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013