Nazwa pełna

FUNDACJA "BAZALT"

KRS

0000380085

NIP

8842732021

REGON

021474629

Adres siedziby

Niepodległości 22, 58-150 Strzegom, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

7 marca 2011 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie , w tym prezesa.

  • Od 7 marca 2011 r.

    PREZES ZARZĄDU FUNDACJI - CZŁONEK RADY FUNDACJI ZAWIESZONY WOBEC POWOŁANIA W SKŁAD ZARZĄDU, § 12 UST 7 STATUTU FUNDACJI.

  • Od 7 marca 2011 r.

    WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Rada Fundacji Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011