Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NAUK HISTORYCZNO-PRAWNYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000003797

REGON

276449737

Data rejestracji

28 marca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

6 kwietnia 2006 r.

Adres siedziby

Kurpiowska 4 / 5, 40-215 Katowice, Polska

Cel działania

Rozwijanie I propagowanie inicjatyw, postaw I działań sprzyjających wspieraniu oraz promowaniu środowiska historyczno-prawnego uniwersytetu śląskiego, pozyskiwanie środków finansowych dla zrealizowania zamierzeń, które pomogą w poprawie warunków pracy oraz pozwolą na promocję nauki katowickiej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony prezes lub wiceprezes zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków zarządu działających łącznie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 2207 SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY