Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 7 lipca 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE DOMU DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

KRS

0000379397

NIP

5272655976

REGON

142875079

Adres siedziby

Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

24 lutego 2011 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest pomoc wychowankom placówek opiekuńczo- wychowawczych obsługiwanych przez zespół do osbługi placówek opiekuńczo-wychowawczych nr 2 w warszawie (byłym i obecnym) oraz pielęgnowanie i rozpowszechnianie dorobku dr janusza korczaka

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski