Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 30 czerwca 2011 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ RATOWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZAT "HAPPY GARDEN"

KRS

0000379213

Adres siedziby

Wyspiańskiego 18 / 26, 39-400 Tarnobrzeg, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

23 lutego 2011 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach składa prezes zarządu.

Cel działania

A. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom b. Działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami c. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym d. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt e. Ochrony środowiska i ochrony zwierząt f. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia się z nimi, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór