Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIANISZU GÓRNYM

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000037916

REGON

490730374

Data rejestracji

30 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

34-514 Dzianisz, Polska

Cel działania

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu reprezentuje osp na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocncitwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu osp prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 240 SĄD WOJEWÓDZKI W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNY