Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 21 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AUTO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000378905

NIP

8982185719

REGON

021447584

Data rejestracji

18 lutego 2011 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Cinciały 11 / 4, 50-306 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

600 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

 • Pozostały transport lądowy pasażerski

 • Działalność usługowa wspomagająca transport

 • Magazynowanie i przechowywanie towarów

 • Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

 • Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

 • Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

 • Produkcja napojów

 • Reklama

 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych

 • Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

 • Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 18 lutego 2011 r.

  Wartość udziałów

  447 tys. zł

  Liczba udziałów

  8940

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 września 2013 r.

  Wartość udziałów

  153 tys. zł

  Liczba udziałów

  3060

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011