Nazwa pełna

POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU "RADIO BIAŁYSTOK" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000037873

NIP

5420003367

REGON

050252837

Adres siedziby

Świerkowa 1, 15-328 Białystok, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

3 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

783,3 tys. zł

Kapitał wpłacony

783,3 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie, członek zarządu łącznie z prokurentem. - jeżeli zarząd jest jednoosobowy - prezes zarządu albo członek zarządu.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział Skarbu Państwa

100 %

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

14,7 mln zł

2021 r.

16,8 mln zł

2020 r.

16,5 mln zł

2019 r.

14,3 mln zł

2018 r.

9,7 mln zł

2017 r.

13 mln zł

2016 r.

10,1 mln zł

2015 r.

18,8 mln zł

2014 r.

8,5 mln zł

2013 r.

9,6 mln zł

2012 r.

18,3 mln zł

2011 r.

15,4 mln zł

2010 r.

18,2 mln zł

2009 r.

17,7 mln zł

2008 r.

17 mln zł

2007 r.

20,3 mln zł

2006 r.

18,2 mln zł

2005 r.

18,7 mln zł

2004 r.

8,7 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8,7 mln zł 18,7 mln zł 18,2 mln zł 20,3 mln zł 17 mln zł 17,7 mln zł 18,2 mln zł 15,4 mln zł 18,3 mln zł 9,6 mln zł 8,5 mln zł 18,8 mln zł 10,1 mln zł 13 mln zł 9,7 mln zł 14,3 mln zł 16,5 mln zł 16,8 mln zł 14,7 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@RADIO.BIALYSTOK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1210 SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU SĄD GOSPODARCZY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017