Nazwa pełna

FEDERAL-MOGUL GORZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000377393

NIP

8670003039

REGON

000036908

Adres siedziby

Odlewników 52, 39-432 Gorzyce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 lutego 2011 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

289,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • 2.892.778 udziałów po 100,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 289.277.800,00 złotych

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 19 lutego 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 16 grudnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

15,2 mln zł

2021 r.

13,5 mln zł

2020 r.

20,4 mln zł

2019 r.

22,1 mln zł

2018 r.

25,9 mln zł

2017 r.

37,1 mln zł

2016 r.

36,4 mln zł

2015 r.

22,9 mln zł

2014 r.

26,7 mln zł

2013 r.

11,2 mln zł

2012 r.

18,5 mln zł

2007 r.

2,4 tys. zł

2005 r.

636 tys. zł

2005
2007
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
636 tys. zł 2,4 tys. zł 18,5 mln zł 11,2 mln zł 26,7 mln zł 22,9 mln zł 36,4 mln zł 37,1 mln zł 25,9 mln zł 22,1 mln zł 20,4 mln zł 13,5 mln zł 15,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011