Nazwa pełna

PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000377342

NIP

7282570596

REGON

100040255

Adres siedziby

Tylna 3A, 90-364 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 lutego 2011 r.

Kapitał zakładowy

1,2 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

1,2 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

220,3 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest jeden członek zarządu działający samodzilenie. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub więcej członków, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

1,1 mln zł

2021 r.

25,3 mln zł

2020 r.

1,9 mln zł

2019 r.

14,3 mln zł

2018 r.

5,3 mln zł

2016 r.

13,1 mln zł

2013 r.

89,7 tys. zł

2012 r.

2,6 mln zł

2008 r.

1,8 mln zł

2008
2012
2013
2016
2018
2019
2020
2021
2023
1,8 mln zł 2,6 mln zł 89,7 tys. zł 13,1 mln zł 5,3 mln zł 14,3 mln zł 1,9 mln zł 25,3 mln zł 1,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

7

31,7 mln zł

20,2 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011