Poprzednio

OLSZTYŃSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "INDYKPOL"

Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej — Indykpol S.A. 2022 BSSF MSSF SzB PL.pdf

Dostęp do tych danych wymaga posiadania jednego z planów abonamentowych:

99 zł / miesiąc

Testuj przez 14 dni za darmo

Aktywuj

249 zł / miesiąc

Testuj przez 14 dni za darmo

Aktywuj

Dowiedz się więcej o planach i funkcjonalnościach »