Nazwa pełna

STS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000377305

NIP

7773196380

REGON

301650908

Adres siedziby

Rabowicka 6, Jasin, 62-020 Swarzędz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 lutego 2011 r.

Kapitał zakładowy

19,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie, albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

23 kwietnia 2021 r.

DZP-7/2021

Zatory Płatnicze

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 12 września 2019 r.

  Wartość udziałów

  19,2 mln zł

  Liczba udziałów

  38347

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

796,5 tys. zł

2022 r.

580,8 tys. zł

2021 r.

525,1 tys. zł

2020 r.

432,1 tys. zł

2018 r.

2,7 mln zł

2018
2020
2021
2022
2023
2,7 mln zł 432,1 tys. zł 525,1 tys. zł 580,8 tys. zł 796,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

7,2 mln zł

2,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011