Nazwa pełna

STS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000377305

NIP

7773196380

REGON

301650908

Adres siedziby

Rabowicka 6, Jasin, 62-020 Swarzędz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 lutego 2011 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

19,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie, albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 12 września 2019 r.

  Wartość udziałów

  19,2 mln zł

  Liczba udziałów

  38347

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

525,1 tys. zł

2020 r.

432,1 tys. zł

2018 r.

2,7 mln zł

2018
2020
2021
2,7 mln zł 432,1 tys. zł 525,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

7,2 mln zł

2,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011